artsdatabanken logo

Åpne data

Sandefjord

Kart

TittelProjeksjon
EPSG
OppdatertFormat
Utbredelse (1km/px)2019-02-05PNG  2 kB
Utbredelse (1km/px)2019-02-05GeoTIFF  2 MB
GeoJSON polygoner2019-02-05GeoJSON  258 kB
Vector tiles2019-01-16MBTilesAPI  33 kB
GeoJSON polygoner2019-01-16GeoJSON  199 kB
Spatialite database med vektordata2019-01-16Spatialite  5 MB

Lenker

TittelBeskrivelseOrganisasjon
Natur i Norge: AppArtsdatabanken
Metadata: SandefjordOppsummering av tilgjengelige egenskapsdataArtsdatabanken
Offisiell webside
WikidataWikidata
WikipediaWikipedia

Geografi

Areal: 607 km²

Utbredelse

bakgrunnskartdekningskart

Datakilde

Oppdatert 2019-06-04T21:57:16.583Z - Bidra